indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

24.1.- 29.1. 2011

Skupina občanů, kteří nesouhlasí s vládními ústupky vůči drastickému nátlaku lékařských odborů, se rozhodla zveřejnit následující stanovisko.

Protest proti kapitulantství

před nátlakem lékařských odborů, jejichž metody považujeme za morálně nepřijatelné

 

Aby vláda odvrátila hromadnou výpověď části lékařů ze zdravotnických zařízení k 1. březnu, nabídla jejich odborům dvě miliardy korun z  fondů zdravotních pojišťoven na zvýšení mezd, aniž byly nejdříve provedeny potřebné systémové reformy. Níže podepsaní občané se obrací na vládu, na protestující lékaře a na celou veřejnost s tímto stanoviskem.

 

„My, níže podepsaní občané, protestujeme proti tomu, že vláda České republiky ustupuje nepřijatelné metodě nátlaku Lékařského odborového klubu na zvýšení platů ve zdravotnictví.

 

Jsme pobouřeni skutečností, že platové požadavky může prosadit jedině ta skupina zaměstnanců, která má z povahy své profese značnou moc brát si nezúčastněné spoluobčany za rukojmí a vydírá celou společnost tím, že je schopna ohrozit zdravotní péči hromadným a organizovaným odchodem. Taková metoda je morálně zcela nepřijatelná. Je v rozporu s elementárními hodnotami spravedlnosti a rovnosti před zákonem, na nichž stojí naše demokracie.

Vládní ústupky vůči lékařským odborům vytvářejí alarmující precedens, podle něhož všichni ti, kteří mají ve své moci bezpečnost, zdraví i životy lidí, si vydobudou postavení občanů nadřazené kategorie. Jejich ohodnocení se totiž nebude odvíjet od jejich individuálních schopností a pracovního výkonu, nýbrž od toho, jakému množství lidí jsou schopni svým protestem ublížit.

Naopak občané, kteří přispívají k dobru společenského celku v mnoha jiných profesích, kupříkladu v oblasti školství a vzdělávání, pak zůstanou podhodnoceni, neboť by jejich protest nikoho neohrozil na životě či zdraví, a tudíž nemají patřičnou sílu prosadit totéž.

 

Apelujeme na vládu, aby podobným praktikám vydírání neustupovala. Vyjadřujeme přesvědčení, že právní stát nesmí preferovat silnější skupinu zaměstnanců na úkor slabších skupin. Aby ti, kdo mohou ohrozit chod zařízení nezbytných k zajištění pomoci lidem v nemoci či nouzi, měli vyšší ohodnocení jen pro svoji vyšší schopnost ohrožovat spoluobčany.

 

Na lékaře z Lékařského odborového klubu apelujeme, aby si uvědomili svoji společenskou zodpovědnost a již nikdy nepoužívali pacienty, nově narozené děti či umírající lidi jako rukojmí pro své platové požadavky.“

 

V Praze dne 30. 1. 2011

 

Bohumil Doležal, Ph.D, politolog
Pavel Šafr, novinář
Viliam Buchert, novinář
Jan Jandourek, sociolog a spisovatel
P. Zbigniev Czendlik, katolický kněz
Jana Dědečková, podnikatelka a publicistka
Petr Nárožný, herec
Miloš Rejchrt, evangelický duchovní
Luboš Dobrovský, bývalý ministr obrany
Adam Drda, novinář a dokumentarista
Ing. Arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury
Petr Placák, spisovatel a historik
Zbyněk Hejda, básník
PhDr. Michael Špirit, univerzitní učitel
Lucie Bartoňová, redaktorka
Marek Douša, výtvarník
PhDr. Jiří X.Doležal, novinář
Alex Doležalová, psycholožka
Terezie Pokorná, redaktorka
Radka Prošková, koordinátorka kulturních projektů
Viktor Karlík, výtvarník
Marek Douša, výtvarník
Gabriela Doušová, novinářka
Prof. Jiří Beránek, akademický sochař

 

Pokud s tímto stanoviskem souhlasíte, připojte se k němu prosím na internetových stránkách Reflexu, podpisový formulář je na konci textu petice.