indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

23.8.- 28.8. 2010

Pakt s kozly v Bártově zahradnictví

Některým nápadům ministrů za věci veřejné (jde hlavně o demiurga strany Víta Bártu) nelze upřít, když už nic jiného, tedy aspoň originalitu. Doba je mu příznivá: v zuřivém předvolebním útoku ODS na TOP09 může zaujmout pozici neutrála. Nápad na zohlednění majetnosti delikventa při nebezpečných dopravních přestupcích je sice porušením knižních zásad liberální demokracie, ale má svou populistickou přitažlivost, a krom toho, nemohu si pomoci, něco na něm je. Nabídka ČSSD, aby vyslala na ministerstva, které mají v pachtu Věci veřejné, sdvouje náměstky, narazila sice na rozhořčený odpor sociálních demokratů (cítili za tím pokus vtáhnout je do spoluúčasti za vládu koalice), na lid to ovšem zapůsobilo jako vstřícné gesto – strana chce být otevřená. A k dovršení všeho: pan Bárta nyní povolal do svého poradenského sboru předsedu ekologické aktivity „Děti země“ Miroslava Patrika, známého blokátora stavby dálnic v ČR. Panu Bártovi jde přitom o dva vesměs ušlechtilé záměry: za prvé, politici a „ekoaktivisté“ by si měli lépe rozumět; a za druhé, pan Bárta chce mít aktivity pod dohledem, samozřejmě v tom, nejlepším slova smyslu.

Když u nás byly bezprostředně po listopadu ekologické revoluční oddíly (mluvím teď všeobecně) v plenkách, soustřeďovaly se na bojová propagandistická hesla o hrozící zkáze zeměkoule a na veřejná vystoupení. Protože veřejná vystoupení těžko přitáhla pozornost více než sta lidí, bylo třeba je pojmout jako happeningy (demonstrace se mění v happening, tj. v něco úmyslně či bezděčně srandovního, pokud se jí nezúčastní víc než 500 lidí). Organizátoři správně pochopili, že je třeba nasadit ekonomické páky (např. výkup pozemků na trase silnice). Tím všeobecně prospěšná aktivita získala ekonomickou váhu, aniž by k tomu bylo potřebí víc než sto lidí. A z ekonomiky se otvírají dveře k politice, která je u nás s politickou velmi těsně propojená.

Pan Bárta se tedy zároveň kromě zapálených, ušlechtilých ideologů pokouší získat i podnikatelské praktiky: Pokud jde o zelené aktivisty, obojí jedno jsou, myslí to upřímně. Otázku, co momentálně převažuje, nechám povolaným odborníkům, jsou-li vůbec nějací. První úkol, který si ministr uložil, bude porozumět jim a umět s nimi mluvit: řekl bych, že už se stalo. Druhý úkol, mít je pod kontrolou, je o něco náročnější: je totiž otázka, kdo koho bude mít pod kontrolou více. Odhadl bych, že výsledkem bude demokratické spojenectví na základě oboustranné výhodnosti, kontrolovat se tedy budou navzájem: čímž se prokáže, že v ČR je mimořádně výhodné zahradničit, a to zejména tenkrát, pokud zahradničení probíhá pod nestrannou a přísnou kontrolou kozlů.

lidovky.cz pátek 3. září 2010