indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.3.-20.3.2010

Topolánkiáda

Problémy českých politiků s českou investigativní žurnalistikou vyplývají aspoň do jisté míry s tím, že nemají žádné zkušenosti z výslechů na StB. Nechci samozřejmě srovnávat důstojníky té organizace s dnešními onvestigativními novináři po etické stránce, to by bylo krajně nespravedlivé. Jde mi čistě o technickou stránku věci. Především: cokoli řeknete, může být použito proti Vám, přičemž něco z toho, co řeknete, může být vypuštěno (velká nevýhoda dnes je, že podpis protokolu většinou odpadá). Dále: jakákoli víra v rozhovory „off record“ je sebevražedná: někdy se nahrávají, někdy ne, a pokud se nahrávají, mohou být použity (nebo taky ne). Račte si vybrat. Rovněž velmi neblahé jsou schůzky po restauracích a bez doprovodu. Vše by se mělo odehrávat v úřední místnosti a za přítomnosti důvěryhodného člověka (dnes to nemusí být nutně advokát). Jinak vám hrozí, že se stanete tak říkajíc kandidátem tajné spolupráce ve vlastní kauze (kandidát, jak známo, o tom nemusí vůbec vědět).

Kauza Topolánek zahrnuje tři obvinění: urážku církve, nenávist ke skupině lidí, hanobení českého národa. Soustředím se vzhledem k malému prostoru, který skýtá glosa, na to prostřední, a to výlučně z hlediska toho, jak s dostupnými informacemi naložily velké celostátní deníky.

Informace o Topolánkově vyjádření existuje z důvodů, o nichž lze jen spekulovat (nedá to moc práce) ve dvou verzích. Ta písemná (zveřejněná v Blesku) zní: „Gustav Slamečka, když jde do tuhého, tak uhne. Fischer, ten je Žid, není gay, uhne ještě dřív. To souvisí s jeho charakterem.“ Ve videozáznamu, uveřejněném rovněž v Blesku, Topolánek říká: „ministr Slamečka, když jde do tuhého, tak mám dojem, že uhne. A to ten Fischer je Žid, není to gay, a ten uhne ještě dřív, jo. To znamená, to přece nesouvisí s tím, že je gay, to souvisí s jeho charakterem.“ Mezi oběma verzemi je podstatný rozdíl, první je vysloveně xenofobní, druhá je pouze nešikovná. Je velmi obtížné nepovažovat videozáznam za autentický.

A teď jak s touto dvouznačnou informací pracují české celostátní deníky: MfD a Lidové noviny citují ve zpravodajství „písemnou“, pro Topolánka krajně nepříznivou verzi. Její vyznění je: „Židé jsou ještě větší uhejbáci než homosexuálové. To ovšem Topolánek neřekl.

Právo cituje Topolánkův výrok korektně, pouze Alexandr Mitrofanov se s ním ve svém komentáři pokouší jaksi čarovat. Hospodářské noviny jsou korektní ve všem všudy.

Nechci tvrdit, že si Topolánek už z pouhé opatrnosti neměl ty řeči odpustit, Mám jen neodbytný dojem, že způsob, jak velké deníky s citací naložily, napovídá víc o nich a o jejich politické orientaci, než o autorovi citátu. Způsob je ve dvou případech nekorektní a je poměrně náročný úkol uvěřit, že jde jen o bezděčnou nepozornost.

(Původně se mi chtělo v souvislosti s reakcí českých novin napsat: podle nosa poznáš kosa, ale pak mne polila hrůza: vždyť by si to někdo mohl vyložit jako antisemitskou narážku; a něco podobného jsem opravdu na mysli neměl).

lidovky.cz 22. března 2010