indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.3.-20.3.2010

Otevřený dopis Radě Ústavu pro studium totalitních režimů

V Praze dne 21. března 2010


Vážení členové Rady ÚSTR,


jsme hluboce znepokojeni posledním vývojem kolem Ústavu pro studium totalitních režimů, který naznačuje, že smysl a účel tohoto ústavu, tak jak byl stanoven zákonem (zákon č. 181/2007 Sb.), nebude naplněn.

V tom případě by se z Ústavu pro studium totalitních režimů stalo tzv. badatelské a akademické pracoviště jiného typu, které by neplnilo své zákonem dané úkoly. Domníváme se, že stejnou funkci již plní Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, vedený dr. Oldřichem Tůmou.

Jsme přesvědčeni, že doposud Ústav pro studium totalitních režimů pracoval velmi dobře a naprosto naplňoval účel, pro který byl založen.

Projekt otevřené minulosti, k němuž má přístup široká veřejnost, naše společnost i po dvaceti letech po listopadu 1989 stále potřebuje.

Dosavadní ředitel dr. Pavel Žáček má nesporné zásluhy na vzniku a dobrém fungování ÚSTR. Profesionálně i morálně má pro jeho vedení ty nejlepší předpoklady a je zárukou, že i v budoucnosti bude ústav kvalitně pracovat. Jeho plán zachování a archivace všech dostupných archivů v tzv. Modřanském areálu je nejen správný, ale i nezbytně nutný.

V této souvislosti považujeme za urgentní zvážit a přehodnotit průběh a výsledek výběrového řízení, na základě něhož by měl Ústav pro studium totalitních režimů vést pan Jiří Pernes.

Z materiálů, které máme k dispozici, jasně vyplývá, že výběrové řízení neproběhlo v souladu se zadanými podmínkami.

Žádáme Vás, abyste průběh a výsledek konkurzního řízení neprodleně zkontrolovali, zrušili a vypsali nové výběrové řízení.


S pozdravy,


Martin Bartůněk, konzultant; Igor Blaževič, lidskoprávní aktivista; Martin Bojar, přednosta neurologické kliniky; Petr Bratský, poslanec PSP ČR; Jan Bubeník, personalista; Stanislav Devátý, advokát; Jana Divišová, scénaristka a režisérka; Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu; Bohumil Doležal, politolog a publicista; David Gaydečka, hudební promotér; Kurt Gebauer, sochař; Radim Hladík, hudebník; Jaroslav Hutka, hudebník a publicista; Tomáš Chalupa, starosta MČ Praha 6; Vlastimil Ježek, publicista; Ingrid Kejkrtová, radní MČ Praha 6; Jiří Křižan, scenárista; Aleš Lederer, nakladatel; Hana Marvanová, advokátka; Martin Mejstřík, publicista; Vladimír Michálek, režisér; Vladimír Mišík, hudebník; Monika MacDonagh-Pajerová, předsedkyně o.s. ANO pro Evropu; Renée Nachtigalová, operní pěvkyně; Edvard Outrata, statistik; Markéta Reedová, zastupitelka hl. m. Prahy; Kateřina Riley, ředitelka o.p.s. Opona; Jan Ruml, publicista; Michal Sedláček, diplomat; Andrea Sedláčková, filmová režisérka; Olga Sommerová, dokumentaristka; Jiří Stránský, spisovatel; Jindřich Štreit, fotograf; Noemi Zárubová-Pfeffermannová; profesorka Hudební akademie múzických umění.

22. března 2010