indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.3.-12.3.2010

Stížnost Radě Českého rozhlasu

Rada Českého rozhlasu
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
rada-cro@rozhlas.cz

 

Praha, 12. března 2010

 

Vážení, Obracím se na Vás s následující stížností.

Dne 11. března 2010 asi ve tři hodiny odpoledne se na mne obrátila redaktorka Čro1 Radiožurnál s nabídkou, abych se večer v 18.45 zúčastnil (po telefonu) krátké diskuse k názorům prezidentky BdV Eriky Steinbachové. Mým partnerem měl být redaktor Čro1 Petr Nováček. Souhlasil jsem.

Těsně před zahájením vysílání (asi 30 vteřin) mi ovšem redaktorka Radiožurnálu sdělila, že mým diskusním partnerem bude stínový ministr zahraničí ČSSD Lubomír Zaorálek.

Považuji postup redakce Radiožurnálu za skandální. Je možné udělat o tak kontroverzním tématu debatu se dvěma publicisty. Není ovšem, možné dát de fakto v rámci předvolební kampaně prostor čelnému politikovi velké politické strany, aby se populisticky profiloval na publicistovi s kontroverzními názory. Jedná se podle mého názoru o skrytou politickou reklamu. Jeho partnerem měl být politik jiného uskupení (např. p. Schwarzenberg za TOP09 nebo p. Zahradil za ODS). Zdůrazňuji, že problém není na mé straně (pohotovější člověk by možná i během těch třiceti vteřin dokázal účast na podobném rozhovoru odmítnout, ale podstatné je, že nezáleží, zda se tak dělo s mým souhlasem nebo ne) a formálně ani na straně p. Zaorálka, ale výlučně na těch redaktorech Radiožurnálu, co se na aranžmá diskuse podíleli. Jsem přesvědčen, že se provinili proti č. 6 odst. 2 Statutu Českého rozhlasu, kde se praví: „Český rozhlas ve svém vysílání nedává přednost názorům žádných politických, náboženských nebo jiných skupin“.

Jsem přesvědčen, že postup Čro1- Radiožurnálu je v rozporu s tím, jak by se mělo chovat veřejnoprávní médium. Žádám Vás, abyste mou stížnost projednali a vyvodili z ní závěry. Protože zároveň se lze podle mého názoru domnívat, že byl porušen i Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání (231/2001), který v ustanovení § 31 odst. 2 a 3 upravuje základní pravidla pro poskytování objektivních a vyvážených informací, zejména pokud jde o zpravodajské a politicko- publicistické pořady (V §48 odst. 1 písm. g) je výslovně zakázána reklama skrytá a pak zejména podle § 48 odst. 1) písm. d) je zakázána reklama politických stran a hnutí a reklama kandidátů na poslance, senátory(pokud zvláštní zákon nestanoví něco jiného)), obracím se zároveň i na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

S pozdravem
Bohumil Doležal
Vinohradská 6
120 00 Praha 2

 

Na vědomí
Petr Souček
Šéfredaktor Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál
radiozurnal@rozhlas.cz

 

P.S. Dopis poštou následuje