indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

5.12.-21.12.2009

Místo Tváře Sešity

V sobotních Lidových novinách vyšel rozhovor s editory výboru z časopisu Sešity. První otázka („Proč časopis Sešity vznikl“, odpovídala Anna Kareninová) vyžaduje jisté doplnění.

V roce 1964 začal Svaz československých spisovatelů, elitní spisovatelská organizace sdružující spisovatele tak říkajíc úředně uznané, vydávat časopis pro nemladší generaci svazových literátů. Tvůrci časopisu si s ním nevěděli rady natolik, že ani nebyli schopni ho pravidelně vydávat. V této „krizové situaci“ vznikla v redakční radě skupinka, které se podařilo prosadit výměnu šéfredaktora a získat nové spolupracovníky (Emanuela Mandlera, Ladislava Hejdánka, a víc zapojit Jiřího Němce). S tváří pal začal úzce spolupracovat i Václav Havel. Časopis se začal kriticky vyrovnávat mj. i s literárním dílem lidí, kteří hráli významnou roli ve strukturách svazu, s tvorbou svazové „mladé generace“, usiloval zapojit českou literaturu do světového kontextu a obnovit její přetrženou kontinuitu. Nehlásil se k „marxismu-leninismu“ ani v jeho obrozené podobě. Bohužel, ti, co tvořili jádro časopisu, nebyli většinou ani členové Svazu, ani „mladí“ podle tehdejších kritérií.

Tím časopis vzbudil nevoli vedení svazu, mladé generace svazových literátů i ÚV KSČ. Vznikla otázka, jak se ho zbavit. Původní projekt, schválený vedením svazu, byl: výměna šéfredaktora, podstatná obměna redakční rady, návrat k poslání „časopisu pro mladou literaturu“. Redakce nato iniciovala dvě mohutné podpisové akce, které podepsala řada významných českých a slovenských umělců. Poté Svaz (který měl popravu provést) couvl a přišel s novým návrhem. Místo Tváře začnou jako svazový časopis vycházet „Sešity pro mladou literaturu“, které se vrátí ke svému původnímu poslání. Tváři nabídli, aby nadále existovala jako „skupinový časopis“, vydávaný vydavatelstvím Čs. spisovatel v omezeném rozsahu (zhruba 2/3 dosavadního rozpočtu). Zároveň si ÚV KSČ vymínilo, že v redakční radě nesmějí být Mandler, Němec a Hejdánek. Tyto podmínky Tvář odmítla a přestala vycházet.

Z toho je snad jasné, proč vznikl časopis Sešity.

Lidové noviny 22. prosince 2009