indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

30.11.-9.12.2009

Každý ať vezme svůj díl odpovědnosti

Luboš Palata tvrdí ve svém článku o procesu s Demjanjukem (LN 4. prosince t.r.), že německý soud nad tím člověkem prý může vést k další(!) nebezpečné relativizaci německé zodpovědnosti za nacistické válečné zločiny. Je mu totiž přičítán podíl na zavraždění desítek tisíc Židů ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Tím se zaměňují strůjci válečných hrůz s jejich obětmi, kteří byli ke svému konání donuceni.

Je to prý pokračování trendu, na nějž kdysi upozorňoval Adam Michnik: němečtí politici prý začínají tvrdit, že vinni jsme vlastně všichni, protože Němci sice okupovali Prahu, ale později Češi vyhnali Němce z Karlových Varů. Srovnání je nepřípustné, protože češi ani Poláci neměli svého Hitlera.

Čili: ti hlavní viníci jsou Němci. Oni donutili Demjanjuka, aby honil Židy do plynových komor, a Čechy, aby vyhnali Němce z Karlových Varů. Mně zase připadá ne snad nebezpečná, ale směšná a nedůstojná logika pánů Palaty a Michnika. Jistě, Němci nesou odpovědnost za holocaust, okupaci Prahy a rozpoutání druhé světové války. S Demjanjukem je to trochu jinak, než jak píše pan Palata. Statisíce ruských vojáků padlo do německého zajetí, mnoha z nich bylo nabídnuto, aby dělali to, co přijal Demjanjuk, jen málo se rozhodlo to dělat, a rozhodli se proto, aby získali výhody, kterých ti druzí, slušní, nepožívali. Za to rozhodnutí Demjanjuk osobně odpovídá. A z okupace Prahy nevyplývá s železnou nutností vyhnání Němců z Karlových Var. Ti, kteří se tak rozhodli a podíleli se na tom, nesou za to odpovědnost.

Nikdo netvrdí, že dělat slouhu ve vyhlazovacím táboře či vyhánět Němce z Karlových Var je totéž jako koncipovat holocaust. Jen by měl každý vzít na sebe svůj, byť i menší, díl odpovědnosti a nevymlouvat se jako malý kluk.

Lidové noviny 10. prosince