indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

4.8. - 7.9.2003

Udělení bobříka vyčůranosti za měsíc září 2003

bobrNevládní mezinárodní organizace Transparency International bojuje za spravedlnost a mravnost na světě s podobnou vervou jako Amnesty International nebo Greenpeace (musím se přiznat, že mi všechny tři instituace jaksi splývají v jedno a zároveň zhruba stejně jdou na nervy). Její mezinárodní ústředí mnohokrát kritizovalo ČR za vysokou míru korupce (nejvyšší ve střední Evropě). Před dvěma roky uspořádala její česká odbočka v Praze mezinárodní konferenci proti korupci. Vláda poskytla na její pořádání dotaci 27 milionů korun. Při auditu, který si TIC dala sama udělat, byly dodatečně zjištěny jakési nedostatky, takže organizace pak tři miliony vrátila. Předsedkyně Výkonné rady české odbočky Marie Bohatá (bývalá předsedkyně ČSÚ) se dušuje, že peníze z dotace nešly na činnost pobočky, ale výlučně na konferenci. Na tom ovšem tolik nezáleží. Důležité je, že se TI, bojující bez bázně a hany s korupcí v ČR, nechává uplácet českou vládou. To by jednak stavělo do pochybného světla tehdejší (Zemanovu) exekutivu, stavělo, ale nemůže, protože ona už v pochybném světle je a natrvalo zůstane bez ohledu na tuhle směšnou inivciativu, ale last but not least to staví do pozoruhodného světla samu TIC (a TI). I když za vládní velkorysost neposkytli žádnou protislužbu, tím, že ji přijali, se zapojili do něčeho, co by nezdvořilec nazval vydíráním, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Proto si svatouškovští mezinárodní bojovníci proti korupci všude na světě a zejména v ČR nepochybně zaslouží z naší strany nejvyšší možné ocenění, totiž Bobříka vyčůranosti za měsíc září 2003. Je to velmi významný okamžik - poprvé se této pocty dostává mezinárodnímu subjektu. Vyznamenaným srdečně gratulujeme.