indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

19.10.-24.10.2009

Měl jsem se líp učit

Jakási vzdělávací firma si zařídila v Praze zvláštní reklamu: převlékla skupinu romských dělníků, kteří pracovali na úpravě ulice, do žlutých triček s nápisem „Měl jsem se líp učit“ a internetovou adresou svých stránek. Dělníci to brali jako legraci, dostali pivo, klobásy a cigarety. Pak jim obhájci jejich práv vysvětlili, že se stali obětí rasového útoku, a dělníci trika ostentativně odmítli nosit (dostali za to aspoň taky klobásu, pivo a cigarety?).

Celá akce je pohoršlivá. Byla by ovšem pohoršlivá i v tom případě, kdyby dělníci byli bílí jako sníh. Problém není v první řadě rasismus, ale pohrdání manuální prací.

Za bolševika režim namlouval lidem, pracujícím manuálně, že jsou vedoucí silou společnosti. Nijak hmatatelně se to neprojevovalo, ale aspoň byl klid: lidí manuálně pracujících bylo hodně, a když se rozzlobili, dokázali uplatnit svůj fortel.

Dnes se situace změnila. Pokrytectví s vedoucí silou společnosti bylo odbouráno. Prostor pro manuální práci se umenšil. Přesto je jí pořád zapotřebí, tak, jako je v armádě i při té nejsofistikovanější výzbroji zapotřebí pěšáků.

U nás je tento druh životního uplatnění zjevně považován za něco potupného. Proč? Je to práce jako každá jiná a má stejný sociální rozměr jako každá jiná. Zdá se, že to není problém jen u nás, ale na evropském Západě všeobecně. Celé velké oblasti společenské aktivity nechce už nikdo provozovat. Otevřely se imigrantům. Imigranti znamenají jiné zvyklosti, jiný životní styl, zkrátka problémy. Pak ti, kvůli jejichž lenosti se oblast otevřela, zakládají politické strany a iniciativy, jejichž cílem je imigranty, které do svých zemí sami nalákali, zase vypudit.

Společnosti na vzestupu (například Čína) tyhle problémy nemají, nebo je nemají v tak obrovské míře. Zato podobné problémy měl antický Řím. Pracovali pro něj otroci a bojovali za něj vojáci. Vesměs imigranti, navíc často nedobrovolní. Římané je organizovali. A to tak dlouho, dokud je otroci a žoldnéři nepřestali poslouchat. Pak zbyla z Říma hromada kamení.

Je zajímavé, že si tohoto aspektu akce „měl jsem se líp učit“ nevšiml žádný český publicista s vytříbeným, sociálním cítěním. Možná proto, že tito lidé hájí sociální stát. A např. starý Řím byl vzorem sociálního státu. Jenom pro Římany, ovšem.

24. října 2009