indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

18.11. - 22.11.2008

Ad Nedefinované vztahy

Předem podotýkám, že jako lékař jsem zaujatý. Dále, že problémy zdravotnictví jsou velmi specifické a pro člověka, který v nich nežije, místy téměř neuvěřitelné. A dále, že můj pohled je pohledem ze západočeského pohraničí, nezohledňuje tedy současné palčivé problémy center.


Problémy „lékařského stavu“ s ODS mají dle mého soudu několik kořenů:


1) lékaři-zaměstnanci


ODS se (coby byvší rozhodující síla v krajských samosprávách) dopustila z jejich pohledu toho, že převedla okresní špitály na akciové společnosti. Podařilo se tím snížit do té doby obludné zadlužení těchto nemocnic, bohužel na úkor platů personálu, neboť ten se ze systému „tabulek“ s pravidelným navyšováním platu, uplatňovaného ve fakultních nemocnicích, dostal do systému, kde jsou platy určovány smluvně, a zůstávají tedy po několik let stejné nebo se navyšují jen kosmeticky.

(Zadlužení nemocnic je dalším problémem, jen chronickým; zjednodušeně řečeno některé obory si na sebe nevydělají, protože příjmy od pojišťoven nastavené před lety shora a špatně již zhola nedostačují výdajům, které se neustále navyšují (materiál, energie). Jedná se zrovna o obory, kde se nejvíc léčí, např. chirurgické. Tady se Julínkům nabízí pole pro reformu; leč je to pole pýru plné, kde se šťavnatým rostlinkám nedaří, proto hurá zprivatizovat pojišťovny.)

Lékař či sestra, kterým se z okresního špitálu podaří přejít do fakultní nemocnice, může s toutéž kvalifikací počítat s nárůstem platu v řádu tisíců Kč. Dochází tudíž k odlivu personálu a řada oddělení okresních nemocnic stojí před uzavřením. (K tomu se pojí řada žertovných příhod, třeba jak management nemocnice v Klatovech tak dlouho šetřil na platech svých gynekologů, až mu všichni uprchli – a teď tamní gynekologii jezdí do služeb „zachraňovat“ doktoři z plzeňské fakultky s platem násobně vyšším. Vůbec klatovská nemocnice je v mnohém instruktivní a vyplatí se ji sledovat.)

Platy doktorů v okresních špitálech pohříchu nejsou věcí jen jich samých, ale i jejich pacientů, neboť těm se může proklatě brzy stát, že je nebude mít kdo léčit, a jezdit se vším 60km do krajského města…. „Trh bez přívlastků“ si nakonec nějakou cestu najde (viz ty Klatovy), ale možná to bude nakonec mnohem dražší než by muselo být.

Nakonec: Paranoici mezi doktory mají za to, že v některých případech je ruinování okresních nemocnic záměrné s cílem jejich následné privatizace s ponecháním lukrativních oborů a zpeněžením zbytkových nemovitostí. Kdo ví.


2) lékaři soukromí


Řada z nich (možná většina) ODS donedávna podporovala. Reforma á la ODS jim ale nyní ukazuje hrozivější tvář. Čeká se zavedení tzv. „řízené péče“, což je v podstatě švarc-systém ve zdravotnictví. Staneš se de facto zaměstnancem pojišťovny - všechna tvoje dokumentace o pacientech (= tvoje know-how) bude na internetu, takže znelíbíš-li se nám (např. budeš chtít vyšší platby etc.), neuzavřeme s tebou holenku příště smlouvu a uvidíš…


3) přemýšlivější lékaři bez rozdílu


Regulační poplatky se zdají být pouze „kouřovou clonou“, která odvede pozornost od hlavního cíle „reformy“, totiž privatizace zdravotních pojišťoven. Na účtech zdravotních pojišťoven, které byly donedávna vymetené, leží nyní „údajně“ až 40 miliard Kč - cui bono? Prospěch pacienta či zdravotnického personálu z privatizace pojišťoven je v nejlepším případě mlhavý; velmi naopak privatizace prospěje managementu pojišťoven. Nevedou tedy stopy z ministerstva tímto směrem? Nebyl by to první tunel za laskavého dohledu ODS.


Na závěr osobněji (neboť následující jsem zažil na vlastní kůži) k nedefinovaným vztahům: je legrační jak se toto liší od periferie k centru. „Hu nás“ dostane pan doktor „obvoďák“ za vzornou péči občas pár vajíček či čokoládu; doktor v nemocnici pak nejspíše nic. V centru (například na jednom interním oddělení nejmenované pražské nemocnice) se na vás někdy příbuzní pacienta vrhnou a doslova vám nacpou do kapes zhruba čtvrtinu vašeho měsíčního oficiálního příjmu. Možná už jsou tak navyklí… ( a ne že na mne pošlete Hnízdila ).

MUDr. Michal Havlovic