indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

16.6. - 23.6.2003

ARCHIV

O registračních pokladnách

Dávným snem lidstva je vynález, který změní běh světa a učiní z lidského života, naplněného dosud jen stresem, dřinou a strádáním, procházku pozemským rájem. Tak kdysi alchymisté usilovali o výrobu zlata z běžně dostupných surovin, zatímco odborníci v oboru mechaniky projektovali perpetuum mobile.

Na stejném principu vznikaly celé složité filosofické a ekonomické systémy, například ten marxistický. A dokonce i my Češi můžeme být hrdi na to, že jsme před nedávnem přispěli projektem neviditelné ruky trhu jako servisního mechanismu, podávajícího uživatelům do úst pečená holoubata.

Směrem na východ od břehů Atlantiku roste omračující jednoduchost těchto nápadů. Tak například poté, co se na Rusi ukázalo, že Marxovy ideje nefungují tak rychle a spolehlivě, jak jejich přívrženci předpokládali, přišel Nikita Chruščov s prostým nápadem o pouhých osmi písmenech: kukuřice. Usilovné pěstování kukuřice se mělo stát východiskem k tomu, aby v budoucnosti nepříliš vzdálené mohli kozáci napájet své koně u bahnitých břehů Mississippi.

Chybou Nikity Chruščova byla ovšem malověrnost. Ta se mu stala osudnou. Nevěřil totiž v zázračnou moc kukuřice dostatečně silně a myslil si, že jí musí trochu napomoci ještě tím, že umístí na Kubě rakety s jadernými hlavicemi. V tu chvíli ovšem Američané, kteří by mu nebyli bránili, ani kdyby se rozhodl osít kukuřicí Rudé náměstí, pocítili silnou nelibost a dali ji důrazně a bez obalu najevo. Nato byl Nikita Chruščov svými do té doby loajálními podřízenými označen za avanturistu a potupně svržen.

Nuže, k těmto čarovným objevům a vynálezům patří nyní i registrační pokladny. Co to jsou registrační pokladny? Nebudu vás, milí čtenáři, unavovat technickými detaily, stejně byste jim nerozuměli a přílišná podrobnost výkladu by mohla nakonec zamlžit samotný princip. Registrační pokladna je složité elektronické zařízení, vybavené jemnými čidly, schopnými citlivě odlišit chudého poctivého pracujícího od nepoctivého zbohatlíka a tuneláře. Složitými technickými postupy se podařilo dosáhnout toho, že v rukou poctivého, chudého obchodníčka funguje na principu „oslíčku otřes se“, aniž by to ovšem poškozovalo zákazníky. Zato nepoctivci a tuneláři, než se naděje, přišije na přirození knoflík.

To ovšem ještě není všechno. Registrační pokladna funguje stejným způsobem i vůči zákazníkům: chudému poctivci poskytuje nejrůznější slevy a sociální dávky, aniž by tím trpěla kapsa obchodníkova. Zato zákazníkovi - nepoctivému zbohatlíkovi, opět bez velkých cavyků, přišije na přirození knoflík.

Co v tuto chvíli nejvíc brání tomu, aby bylo za jásotu poctivých pracujících a úpění nepoctivých tunelářů odstraněno vykořisťování člověka člověkem pomocí registračních pokladen? Je to pravicový oportunista Špidla a jeho tým. Tito lidé propadli chruščovovské malověrnosti a chtějí zatím zavést registrační pokladny pouze na tržnicích. Je to podobný nápad, jako kdyby někdo chtěl otestovat v městském provozu výhody jízdy vlevo nejprve na vzorku dvaceti automobilů.

Naštěstí se už v chladivém přítmí hodonínských sklípků připravuje Velká registrační revoluce. Přítel lidu Miloš Zeman a jeho druhové si dali registrační pokladny na prapor. Půjdou za svým cílem důsledně a neúprosně.

A kdyby se snad zpočátku vyskytly technické potíže (u tak složitých přístrojů a zvláště v Česku se to může snadno stát), není třeba se bát, že spravedlnost přijde zkrátka. Zeman a jeho chlapci pamatují na všechno a jsou pro tento případ vybaveni dostatečným množstvím nití, jehel i knoflíků.

23. června 2003