indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

13.10. - 22.10.2008

Déjà vu

Francouzské sousloví v titulku je pojem z oboru psychologie. Označuje nový zážitek, u něhož má ten, kdo ho prožívá, nutkavý dojem, že úplně stejně zažil už v minulosti.Přesně ten pocit jsem měl, když jsem četl v dnešních novinách zprávu o tom, že Milan Kundera žádá na časopisu Respekt omluvu za článek, v němž se hovoří o jeho údajném udání z padesátých let. Spisovatel si předepsal, což je běžné, formulaci omluvy. Méně běžné je to, co podle ČTK prohlásil Jiří Srstka, ředitel agentury Dilia, která Kunderu zastupuje: "Mým prostřednictvím jako statutárního orgánu agentury Dilia Milan Kundera požádal o omluvu majitele Respektu."

Předpokládám, že se pan Srstka plete nebo že ČTK (a po ní všechny české noviny) podstatu jeho výroku zkomolila. Pokud by totiž to, co tvrdí, bylo pravdivé, bylo by to zároveň velmi neobvyklé, velmi srozumitelné a velmi výmluvné. Byla by to situace, kterou jsem zažíval mnohokrát za minulého režimu jako oběť podobných stížností a žádostí. Podstata takového sdělení, která není vyslovena, ale trčí ze žádosti jako Šídlo z pytle, by totiž byla: Milý Bakalo, máš problém. Koukej si udělat v redakci pořádek a přiměj ty hulváty, ať se promptně omluví. A pokud by snad nechtěli, jistě Ti nemusím napovídat, co s nimi pak máš udělat. Jinak na tebe dopadne veškerá síla mého mezinárodního věhlasu.

Takový postup by byl sice na výsost neslušný, ale ze zkušenosti (zejména té, kterou jsme všichni včetně pana Kundery nabývali v letech 1948 až dejme tomu 1975) víme, že je velmi účinný. Autor inkriminovaného textu a jeho bezprostřední nadřízení jsou v tomto případě pověstní kverulanti, a kdyby se stěžovatel obrátil na ně nebo pouze na ně, možná by jeho věhlas neudělal náležitý dojem – nemá na ně totiž žádné bezprostřední páky. Je tedy podstatně výhodnější oslovit (také?) jejich velkého šéfa, u nějž se dá předpokládat, že je může postavit do haptáku.

Pokud by tomu tak bylo, nebyl by mohl Milan Kundera lépe zvěrohodnit údaj o svém někdejším údajném udání. Naštěstí tomu tak ale není, že?

lidovky.cz 23. října 2008