indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

16.6. - 21.6.2003

ARCHIV

Vyjádření Spolkové rady k rozšíření EU

Spolková rada vítá úspěšný závěr jednání o rozšíření EU

Spolková rada dnes zaujala stanovisko k návrhu zákona ke smlouvě z 16. dubna 2003 o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii.

Spolková rada nejprve konstatuje, že zákon vyžaduje jejího souhlasu dvoutřetinovou většinou, protože přístupová smlouva poprvé závazně upravuje počet míst pro nové členské státy v Evropském parlamentu, počet jejich hlasů v radě i budoucí platné kvorum pro kvalifikovanou většinu. Smlouva z Nizzy, jež vstoupila v platnost 1. února 2003, bude odpovídajícím způsobem přizpůsobena novým úpravám přístupové smlouvy. Přístupová smlouva tak podle pojetí Spolkové rady představuje podstatnou změnu smluvních podkladů Evropské unie, podle nichž bude změněn, případně doplněn obsah ústavy.

Spolková rada vítá rozšíření EU nejen jako politickou nutnost, ale jako přínos pro svobodu, demokracii a blahobyt v celé Evropě a jako signál neporušené přitažlivosti EU. Pozitivně je hodnoceno především úspěšné vyznění referend v přistupujících zemích. Přitom vyjadřuje občanům ve střední a východní Evropě uznání za jejich výkony v tak zvaném transformačním procese se všemi jeho politickými, společenskými, sociálními a hospodářskými změnami a ujišťuje, že (spolkové) země jsou připraveny je podpořit.

Výslovně uznává cíl přijmout do roku 2007 do EU rovněž Rumunsko a Bulharsko - při dodržení stávajících kritérií. V této souvislosti zdůrazňuje především potřebu reformy Evropské unie a velká očekávání, která Spolková rada vkládá do příští ústavní smlouvy coby výsledku práce probíhající v Konventu.

Konečně Spolková rada vítá prohlášení české vlády z 19. června 2003 a připomíná zároveň výzvu Evropského parlamentu z roku 1999 "zrušit přetrvávající zákony a dekrety z let 1945 a 1946, pokud se vztahují k vyhnání jednotlivých národních skupin z někdejšího Československa" a také Smlouvu o dobrém sousedství z roku 1992 a německo-českou deklaraci z roku 1997, v níž se obě strany přiznaly ke své historické zodpovědnosti.

Návrh zákona ke Smlouvě z 16. dubna 2003 o přístupu České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii.

Tisk 300/03 (Usnesení)