indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

24.3. -2.4.2008

Moji čtenáři mi píší

Před týdnem mi v (papírových) Lidových novinách vyšla glosa „Make love, not war“. Vzápětí mi přišel tento svěží čtenářský mail:

„Bohumile Bohumile,

kolik ti zaplatili

za tento článek? Ty jsi vlastizrádce a jako s takovým s tebou bude nakládáno.“

Podpis chybí, adresa odesilatele je svoboda26@upcmail.cz. Z ní toho člověk neznalý jako já moc nevyčte.

Nechci dělat ublíženého nebo se chvástat, podobných dopisů jsem už dostal mraky a dostává je každý veřejně činný člověk. Jde mi o analýzu textu, kterou předkládám jako dílčí příspěvek k povaze a zařazení našich dnešních bojovníků za mír. Jistě, všichni nejsou takoví. Může jít o výkřik ojedinělého psychopata bez vypovídací hodnoty. Moc na to nevěřím. Psychopata možná ano, ojedinělého určitě ne.

Za prvé, autor mi tyká a oslovuje mne křestním jménem. Buď je to tedy kamarád (málo pravděpodobná varianta), nebo něco jako dozorce v koncentráku.

Za druhé, autora zajímá, co jsem inkasoval. Mohu odpovědět, že 1015,- Kč (autorský honorář), o to mu ale jistě nejde, nýbrž o daleko vyšší platby od nekalých plátců. Nekalí plátci jsou u nás trojího typu: židovská plutokracie, případně Mossad (pro Staroslovany), sudeťáci (pro Mladoslovany) a američtí imperialisté (pro socialisty různých typů).

Dopisy tohoto druhu jsem v minulosti ve výrazném množství dostával při třech příležitostech: nejprve (ještě na papíře) v roce 1991, když jsem ve Federálním shromáždění navrhl, aby byl zákonem označen komunismus za hnutí potlačující lidská práva. Měly úplně stejnou povahu, a odkud přicházely, je zjevné. Podruhé, když jsem spolu s dalšími v polovině devadesátých let vyzýval k dialogu se sudetskými Němci. Dopisy vypadaly úplně stejně jako ty prvé. A tohle je třetí variace na totéž téma: jsi vlastizrádce, zrazuješ pracující lid za cizí peníze, odplata tě nemine. Závěr: stejný styl = stejný nebo příbuzný odesilatel.

Vzhledem k tomu, že dopis mi dává jakousi malou naději (odplata přijde již brzy, ale ne hned), dovoluji si využít zbývajícího času k tomu, abych poskytl jeden malý, velice dílčí poukaz na to, odkud v našem protizákladnovém hnutí vítr fouká.

(P.S. Dopis nepřeceňuji, až mne někdo bude chtít opravdu oddělat, nebude jistě takový idiot, aby mi o tom předem psal.)

lidovky.cz 3. dubna 2008