indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

4.2. - 9.2.2008

Paranormální jevy na pražském Hradě

poslanec Hašek hypnotizujícíŽe na hradech například straší, respektive že se tu občas dějí věci, které mírně řečeno neodpovídají naší každodenní zkušenosti, je všeobecně známo. Je proto otázka, zda bylo šťastné situovat letošní první volbu prezidenta právě tam, zvlášť když se nyní zdá, že tomu, co se tam odehrávalo, by daleko lépe odpovídalo prostředí Baráčnické rychty (navíc by volitelé nemuseli šlapat tak vysoko do kopce).

A tak se mohly odehrát věci, které neblaze zasáhly do průběhu jednání. Například zbožnému lidovci, senátoru Kalbáčovi, se na hradní toaletě zjevil ďábel. Vzal na sebe pro tento účel podobu třicetiletého mladíka a oznámil mu, že zvedne-li ruku pro Klause, čeká KDU-ČSL i jeho samého cosi strašlivého. Není jasné, proč mají pekelné mocnosti takový zájem na nezvolení člověka, který jim jde všude, kde je to jen možné, na ruku, a je velká otázka, co může KDU-ČSL potkat ještě strašnějšího poté, co si zvolila za předsedu Jiřího Čunka. Bratr Kalbáč však nevzal věc na lehkou váhu a poté, co dokončil svou potřebu, doběhl si do kabátu pro lahvičku se svěcenou vodou. Pekelník ovšem zatím zmizel a zanechal po sobě jen trochu sirného puchu, což samo o sobě není na WC nic neobvyklého. Rozrušený senátor pak musel vyhledat lékaře a zmeškal třetí, rozhodující volbu.

ČSSD v pekelné síly nevěří. Nevěří ovšem příliš ani svým volitelům, a sama veřejná volba nepřipadala údajně vedení strany dost pevnou zárukou jejich loajality. Podle neověřených zpráv z nespolehlivých zdrojů byl proto předseda poslaneckého klubu Hašek, který na první pohled a soudě podle svého vystupování na veřejnosti oplývá spíše prostou chlapskou přímostí pruského kaprála, ale ve skutečnosti v sobě nese mohutný náboj spirituality, pověřen, aby nastudoval čtrnáctidenní kurs pro hypnotizéry-samouky a mohl zasáhnout v nejkritičtějších okamžicích. Příležitost se záhy naskytla: poslanec Snítilý totiž v pátek dvakrát po sobě nehlasoval pro Švejnara a byl proto vystaven brutálnímu nátlaku – pochopitelně od ODS. Pan Hašek ve snaze pomoci svému příteli zasáhl, a při tom ho bezděčně zachytil přítomný fotoreportér LN. Jak se můžete sami přesvědčit, z pana poslance v tu chvíli vyzařovala taková duchovní síla, že kdyby byl ten pohled adresován mně, byl bych ochoten volit snad i dr. Ratha. Jenže v tom byl právě kámen úrazu. Panu Haškovi se stalo to, co se občas stává začátečníkům – přehnal kvantum vyslaného fluida, takže se poslanec Snítilý v důsledku toho zhroutil a musel být hospitalizován.

Zbývá otázka, zda prostředky, které zvolila ČSSD, jsou v souladu s Ústavou. Myslím, že ano. Každý zastupitel se sice zavázal vykonávat svůj mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale je zjevné, že pan Hašek byl odhodlán svým kolegům právě v tom pomoci. A pod obrázkem, který zdobí naši glosu, by tak mělo být vlastně napsáno: Přátelé, nebojte se! Velký bratr se dívá!

lidovky.cz 11. února 2008