indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

21.1. - 26.1.2008

Zauzlená prezidentská volba

K prezidentské volbě ještě ani nedošlo, a už je z ní čím dál tím zajímavější a napínavější divadlo.

Nejdřív se ve veřejnosti, mezi politiky a politickými pozorovateli řešila otázka, kdo z obou kandidátů bude zvolen. To bylo ještě jakž takž přehledné. Jako skoro nejpravděpodobnější možnost se teď jeví, že v první volbě nebude zvolen nikdo, kdežto volba Jana Švejnara by byla spíš překvapením.

Pak jsme se dopracovali k druhé úrovni otázek: má být prezident volen tajně, nebo veřejně? Otázka má formální a taktickou stránku. Formálně vzato má být tajná jen volba plebiscitem, protože volič za své rozhodnutí odpovídá jen svému svědomí. Poslanci a senátoři dali už svou kandidaturou srozumění ne snad s tím, že budou hlasovat vždy a za všech okolností podle instrukcí stranických sekretariátů, ale s tím, že na ně při jejich rozhodování bude vidět. Taktická stránka věci spočívá v tom, že každá strana by ráda, aby její volitelé volili veřejně (a mohla jim nekázeň spočítat), kdežto oponenti tajně (aby si případnou nekázeň mohli dovolit). To se dá zařídit jenom tak, že volba bude v podstatě tajná, ale jen na oko, protože oni se už svým ovečkám na volební lístky nějak podívají. Protože stejný nápad budou mít všechny ostatní strany, stává se z tajné volby šaškárna.

Jenže je tu ještě třetí úroveň problému: jak se má vůbec rozhodnout, zda volba bude tajná, nebo veřejná? Musí tak učinit Senát i Sněmovna. Mají se o tom rozhodnout na společném zasedání a společně? Nebo má každá komora hlasovat zvlášť? Pak se nedá vyloučit, že se PS rozhodne pro volbu veřejnou, kdežto Senát pro volbu tajnou. A stane-li se to, má hlasovat PS veřejně, kdežto Senát tajně? A kdo má rozhodnout o těchto procedurálních otázkách?

Jediné, čeho jsme zatím zůstali ušetřeni, je otázka, má-li se o tom, zda má být volba prezidenta tajná nebo veřejná, hlasovat tajně nebo veřejně. I o tom by se mělo hlasovat, a je zase otázka, zda tajně nebo veřejně a zda každá komora zvlášť nebo obě dohromady. Atd.

Takže jsme dospěli do nejvyššího patra, kde zbývá jediná otázka: bude vůbec prezidentská volba, nebo ne?

lidovky.cz 28. ledna 2008