indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

10.12.- 15.12.2007

Mnohem pestřejší kandidát

Svět je dnes mnohem pestřejší a také mnohem konkurenčnější, než jsme si představovali na počátku devadesátých let, pravil prezidentský kandidát Švejnar v dnešním rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Pokud jde o českou politickou scénu, má nepochybně pravdu. Kdo by si byl tehdy představil, že dnes budeme bojovat proti „modré totalitě“ a spojíme se za tím účelem s komunisty! Když pan Švejnar mluví o sjednocování, mluví o tomhle sjednocování.

Sjednocování lidovců s komunisty je náročný úkol. Pan Švejnar byl nucen upřesnit svůj program. Zvolil metodu, kterou bychom mohli označit technika „ale“. Následující citáty jsem si vypsal z dnešních novin:

- souhlasím s poplatky u lékaře, za předpokladu, že budou nižší vrstvy kompenzovány, kompenzace není dostatečná;

- snížení daní z příjmů a zvýšení DPH je správné, ale rozdělení je příliš negativní pro chudší vrstvy a příliš výhodné pro bohaté;

- je třeba maximálně zjednodušit daňový systém, ale sazba daně z příjmu má být mírně progresivní;

- jsem zastáncem volného trhu, ale usměrňovaného;

- jsem proti antiamerikanismu, ale Američané se chovali nešťastně a musí se vrátit k mnohostranným jednáním;

- jsem pro radarovou základnu, ale až za nějakou dobu a po širší dohodě v rámci NAU a EU (tato podmínka radar spolehlivě zabije, bd).

Shrnující formulace pak zní: „Pokud jde o ekonomické věci, tak jsem blíže pravé straně české politické scény, pokud jde o nutnost využít hospodářské politiky státu a postoje k občanské společnosti, tak bych byl více ve středu a možná i trochu nalevo od středu.“

K tomu lze podotknout dvě věci. Za prvé, v drtivé většině případů se jedná o záležitosti, do nichž prezident ze své funkce nemá co mluvit. Ve snaze mluvit do věcí, do kterých nemá co mluvit, si tedy pan Švejnar nezadá ani s jedním ze svých svou předchůdců.

A za druhé: blaze tomu, kdo umí z jedné huby studeně i teple dejchati, říkával Karel Havlíček. Králi Vladislavu II. se kdysi (i v Maďarsku, kde jim to slovo museli přeložit) říkalo „král dobře“. Pokud bude pan Švejnar zvolen, bude se mu říkat „prezident ale“. Aby mohl sjednotit národ proti modré totalitě, opatří každý svůj názor nějakým ale. Zvolení Václava Klause bude pro tuhle zemi dost velkou pohromou. Tohle by bylo ještě horší.

lidovky.cz 17. prosince 2007