indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

22.10.-1.11.2007

Laureát nagrády Púškina

Ruské aktivity v Evropě nabývají na intenzitě. Prezident Putin navrhuje, že vypomůže Evropě s monitorováním lidských práv. Orgánem této „Charty 07“ ruského prezidenta má být institut v Bruselu, který bude ostřížím zrakem sledovat, chovají-li se Evropané, kteří, jak známo, pokud jde o kritiku Ruska v lidskoprávních záležitostech, mají řečí jako opice blech, dostatečně uctivě k menšinám a imigrantům. Tj. například nepostihují-li nespravedlivě některé jejich příslušníky pod nejapnou záminkou, že připravují a následně provádějí různé teroristické atentáty. Nejlepší obranou je útok a za falešnou ostýchavost (tj. za nedostatek drzosti) si v diplomacii nic nekoupíš, Putin úspěšně navazuje na své sovětské předchůdce. Součástí ofenzívy ostatně nepochybně bude i návštěva Putinova poradce pro „blízké zahraničí“ (to jsme i my) Jastržembského v Praze.

K diplomacii patří ovšem nedílně i mazání medu kolem úst. Sem nepochybně patří mj. i poskytnutí „Puškinovy medaile“ českému prezidentovi Václavu Klausovi. Medaile se uděluje od roku 1999 „ruským občanům i cizincům, kteří se významně zasloužili v oblasti kultury, humanitních věd, literatury či jiných oborů umění“. Vzhledem k tomu, že letošními Klausovými spolulaureáty jsou někdejší generální tajemník KS Číny Tiang Ce-min a mongolský prezident Nambaryn Enchbajar, těžko se ubránit dojmu, že má výrazně „egyptologickou“ povahu (narážím na známý román Kingsleye Amise). Kdyby se totiž napsalo, že se uděluje těm, kteří z indolence, ješitnosti nebo s postranními politickými úmysly bezděčně či úmyslně prospěli zájmům ruského impéria, bylo by to průhledné a hloupé.

Možná, že ruský prezident chce tomu našemu nějak vynahradit příkoří, která musel snášet od amerických imperialistů poté, co vyslovil (nepřímo) podezření, že hodlají zfixlovat důkazy o existenci zbraní hromadného ničení v Iráku, nebo jej naopak odměnit za projev k 28. říjnu, který s Putinovi musel velmi líbit.

Každopádně se Václav Klaus zařadil do dlouhé řady našich vyznamenaných, kterou zahajuje Václav Váceslavič Hanka, vynálezce Rukopisů, nositel řádu svaté Anny a pravděpodobně též ruský agent (Klaus zajisté zatím tak daleko nedospěl). Naděje, že by teď coby puncovaný rusista pověsil politiku na hřebík a odebral se přednášet na Lomonosovovu univerzitu, je mizivá. A tak se smiřme s tím, že budeme mít dalších pět let prezidenta, který dostal od Putina medaili, a nedostal ji jen tak pro nic za nic.

lidovky.cz 2. listopadu 2007