indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.10.-20.10.2007

Umění diplomacie

Před čase jsme psali v Událostech o tom, jak různě referovali o návštěvě premiéra Topolánka v Paříži Právo a sám premiér (Cituji: „Sarkozy zopakoval Topolánkovi výhrady k radaru, hlásá titulek v Právu. „Premiér taky opakovaně chválil Sarkozyho a Fillona za jejich podporu české pozice v otázce americké radarové základny v Brdech“, píše Mladá fronta Dnes. Tak co je pravda?“). protože mi ta záležitost vrtala hlavou, obrátil jsem se s dotazem na pražské Velvyslanectví Francouzské republiky, kde mi velmi ochotně a pohotově poskytli následující odpověď.


Vážený pane,


zasílám Vám francouzské stanovisko k radarové základně protiraketového deštníku.

Viz níže


Vybudování prvků protiraketového deštníku v Evropě je americký projekt připravovaný na bilaterální bázi s Českou republikou a Polskem. Konstatujeme, že dochází k růstu hrozby balistických střel.

Ač se jedná o americký projekt připravovaný s Českou republikou a Polskem, vytvoření protiraketového deštníku v Evropě bude mít důsledky pro bezpečnost všech Evropanů.

Jak jistě víte, po summitu v Praze v roce 2002, NATO zahájilo rozpravu o vhodnosti vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. V rámci NATO také pokračují diskuse, které mají posoudit dopad amerického projektu na tyto úvahy. Hodně otázek zůstává nezodpovězeno.

I nadále jsme přesvědčeni, že o této otázce je třeba vést hlubší dialog s Ruskem, a to v rámci bilaterálních styků i Rady NATO-Rusko. Přejeme si, aby již zahájená výměna názorů mezi Rusy a Američany pokračovala.

Vše, co směřuje ke spolupráci proti hrozbě balistických střel je prospěšné.


Se srdečným pozdravem


Marianne Barkan-Cowdy

Premier secrétaire

Ambassade de France à Pratur


Nedá mi to, abych ocitované stanovisko přece jen trochu neokomentoval.

Ve stanovisku se konstatuje, že „dochází k růstu hrozby balistických střel“. To je jednak zjevné a jednak prozíravé – z téhož důvodu, proč je prozíravé tvrdit, že globální oteplení existuje a může za něj člověk. Když se ukáže, že šlo o omyl, nikdo se nebude zlobit tolik, jako kdyby odpovědní činitelé prohlašovali, že nic podobného neprobíhá, a zanedlouho jsme se všichni smažili ve vlastní šťávě.

Dále se ve stanovisku konstatuje, že vytvoření protiraketového deštníku „bude mít důsledky pro bezpečnost všech Evropanů“. To si lze vyložit dvěma způsoby, podobně jako slavný výrok „Když překročíš řeku Halys, zničíš velkou říši“. Buď deštník bezpečnost Evropanů zvýší, protože je bude chránit před balistickými střelami, nebo bezpečnost Evropanů ohrozí, protože rakety přitáhne.

Z toho hlediska je velmi na místě konstatování, že „hodně otázek zůstává nezodpovězeno“.

Protože ve věci dialogu s Ruskem panuje všeobecná shoda, zbývá už jen konstatovat: „Vše, co směřuje ke spolupráci proti hrozbě balistických střel, je prospěšné.“

Jak se ukazuje, pravdu mělo Právo a pravdu měl i Topolánek.


P.S. a ještě malá metodická poznámka: základna má chránit celou (nebo skoro celou) Evropu. Nepochybně se ukáže, že některé státy o takovou ochranu nestojí. Je samozřejmě nepřípustné chránit někoho, kdo si chráněn být nepřeje. Předpokládám, že ta věc se dá vyřešit jednoduše: pokud zaměřená raketa bude mít za cíl zemi, jež nechce být chráněna, bude jí bez dalšího umožněn přelet.

21. října 2007