indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

8.10.-16.10.2007

Rakušané a Dekrety

„Sudetoněmecký problém“ vypadá dnes na první pohled jako spolehlivě pohřbený. Jak by ne, když na pohřbu se podíleli rukou společnou a nerozdílnou čeští a němečtí politici. Je to ale jen zdání, stačí malounký podnět a začne projevovat nepříjemné známky života.

Oživujícím podnětem bylo v tomto případě prohlášení Národní rady Slovenské republiky na téma „Benešovy dekrety jsou věčné“. Slováci ho střihli podle českého vzoru. Nejdřív se ozvali Maďaři (byli kdysi taky postiženi), nyní Rakušané. Ti se s chutí obracejí ne na slovenskou, ale na českou stranu.

Mluvčí rakouských parlamentních stran pro otázky vyhnaných(kromě zelených) se včera podepsali pod prohlášení Svazu krajanských německých spolků v Rakousku ohledně vyhnání sudetských Němců a Benešových dekretů, a (už se zelenými) se rozhodli vytvořit pracovní skupinu, která se bude zabývat otevřenými otázkami vyhnání sudetských a karpatských Němců. Konečným cílem je společná česko-rakouská deklarace, která by na rozdíl od té česko-německé měla vzniknout za spoluúčasti sudetských Němců z Rakouska a s jejich souhlasem.

V prohlášení Svazu vyhnaneckých spolků se mj. konstatuje, že Benešovy dekrety a „amnestijní zákon“ z roku 1946 hrubě porušují mravní a právní standardy EU, že vyhnání a vyvlastnění Sudetských Němců na etnickém základě znamenalo bezpráví a že vyloučení Sudetských Němců z českých restitucí je pohrdáním lidmi a představuje diskriminaci občanů EU.

Vypadá to, jako by se podél jižních hranic někdejší ČSR vytvářel stín jakési nové železné opony. Nepříjemné je, že v této věci (na rozdíl např. od stanoviska k výstavbě amerického radaru) mají Rakušané pravdu. Problém ovšem není v první řadě mezi námi a Rakouskem, stejně jako nebyl mezi námi a Německem. Problém je mezi námi a našimi někdejšími německými spoluobčany. Kdyby tu byla existovala politická vůle a odvaha, měla s nimi už dávno česká vláda jednat. Následky dávných křivd nejde napravit, jen zmírnit. Ale i to je dost: kdyby zůstalo u zneplatnění Benešových dekretů „ex nunc“ (s tím, že jejich právní důsledky zůstávají v platnosti), u slušné omluvy bez vykrucování a u symbolického odškodnění těch, co byli při vyhnání nejhůř poškozeni, přišlo by nás to zatraceně levně.

Ten, který zanedbá příležitost udělat aspoň něco, dokud je ještě čas, může být nakonec donucen udělat pozdě daleko víc, a ještě to nebude stačit. Kolo odplaty by se tak točilo dál. Je třeba ho zabrzdit. Stačilo by k tomu z české strany tak málo!

lidovky.cz 17. října 2007