indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

14.5. -19.5.2007

ARCHIV

Dopis Alexeje N. Kelina

Pan Alexej N.Kelin napsal do Lidových novin ve čtvrtek 17. května t. r. článek Ruská diaspora není hrozbou. Na článek jsem reagoval ve čtvrtečním Co týden dal, pan Kelin mi odpověděl dopisem, který tu – spolu se svou reakcí – dávám k dispozici.


nepříliš vážený pane Doležale,

napsal jste na mou adresu v článku na Neviditelném psu z 18.5.2007: "Nemějte nás za blby, pravoslavní." Oceňuji váš majestátní plurál, nicméně, obávám se, že je pro mne Vaše přání nesplnitelné. Vaše hysterie, s kterou jste reagoval na objektivní připomenutí historické reality vás zařazuje již sama o sobě. Myslím, že dneska ví i absolvent základní školy, kdo konkrétně vymyslel komunizmus a kdo jej importoval do Ruska. Pokud se necháváte zařazovat mezi politology, měl byste to vědět mnohem lépe než já. Takže pro doplnění Vašeho vzdělání zopakuji: Autorem komunistického manifestu a vynálezcem onoho zločinného učení byl jakýsi Karel Marx. Tato ideologie byla do Ruska importována za peníze Vámi tak milovaných Němců, konkrétněji jejich generálního štábu. Organizačně se podílel jakýsi Parvus, souvěrec Marxe. Spolu dalšími souvěrci a tzv. internacionalisty z nejrůznějších zemí, včetně pobaltských zahájili tzv rudý teror proti ruské inteligenci. Z Rusů bylna jejich straně výhradně lumpenproletariát. Ruská inteligence proti této ochlokracii bojovala řadu let v občanské válce. Neúspěšně. A její část skončila v ČSR. Nevím odkud jste vzal informaci, že ji ruští komunisté repatriovali do sibiřských gulagů. Vydala je legitimní vláda ČSR ve snaze vlichotit se Stalinovi. Snaživé vydání značné části těchto občanů ČSR do GULAGu již v roce 1945 nezní pro demokratickou společnost příliš lichotivě, stejně jako výsledek voleb z roku 1946 a nesvědčí o tom, že by tady tihle Rusové něco museli vnucovat. Ti spíše vysvětlovali, co komunizmus znamená a co sem přinese. Místo vděku se ovšem dočkali deportace na smrt. Inu, komu není rady... Ale aspoň to na ně nesvádějte. Můj otec působil jako venkovský lékař a lidé se s ním často chodili radit. Nejbohatší sedlák na vsi se otci

roce 1946 svěřil, že hodlá volit komunisty, protože ti budou dělit

velkostatky a on má sice dost polí ale málo louček. Na argument, že loučky možná dostane ale pole mu určitě seberou do kolchozu se tenhle sedlák smál až se za břicho popadal: "To bylo možné jen v tom Vašem ruském blbákově. Ale u nás ne! My máme selskou jízdu a budeme sedlat!" Po návratu z Jáchymova se stále ještě strašně divil: "Jak jste to mohl vědět, pane doktore?" Když mu otec odpověděl:"Nikdy jsem Vám nic neříkal a Vy byste už mohl dostat rozum" reagoval sedlák naprostým nepochopením. Vaše články a články některých

Vašich kolegů ve mne vzbuzují stejný dojem nepoučitelnosti a neschopnosti nadhledu jako názory toho sedláka. Na rozdíl od Vás, pane Doležale si myslím, že konfrontace mezi národy nic dobrého nepřinese a vždy stála jen miliony mrtvých. Domnívám proto, že

vrážení klínů mezi Rusko, které se pracně vrací k demokracii a zbytek Evropy, nám rozhodně nepřinese nic užitečného. Jako politolog byste mohl vědět, jak silnému tlaku na dodávky surovin a energií ze strany Číny Rusko v současnosti čelí. Pokud se nemoudrým lidem, s Vašim způsobem myšlení ale s reálným politickým vlivem, podaří snahu o sblížení Ruska a Evropy zablokovat, budiž nám země lehkou. Benzin si budeme moci koupit leda tak do zapalovačů a topit budeme jen v neděli a to v kachlových kamnech. Ekonomicky spadneme na úroveň Somálska. A nebude to vina Ruska. Víte, pane Doležale,

myslím, že Váš problém spočívá v tom, že nedokážete rozlišit mezi komunizmem a Rusy. Rusové a Rusko jsou objektivní realitou, kterou se napodařilo zničit Čingischánovi, Napoleonovi,Leninovi, Stalinovi, Brežněvovi ani Hitlerovi. Nepodaří se jej zničit ani současné Číně, USA nebo sjednocné Evropě. Němci si ještě pamatují historickou lekci z WW2 a tak místo usilování o zničení Ruska vítají snahu současného vedení Ruska o spolupráci. Jsou si dobře vědomi toho, jak draho jim přišla podpora bolševického puče v Rusku a jsou si vědomi, že silou, jak se o to pokoušel Hitler, se to napravit nedá. USA vyhovuje být jedinou supervelmocí. EU jim nemůže být bez ruských surovinových, energetických a lidských zdojů konkurentem. Tím si také vysvětluji jejich snahu u vrážení klínů mezi EU a Rusko takovými technicky i

vojensky nesmyslnými akcemi jako je budování radaru u nás. Rusko ani Česko se nedá nikam přesunout. Rusko je, na rozdíl od ČR velmocí

a zanedlouho opět bude supervelmocí. Pliváním a pomluvami se nikdo sám větším ani úctyhodnějším nestane.Takže nemá smysl ukájet vlastní komplexy malosti samoúčelným útočením na velký národ, který byl tou největší obětí internacionálního bolševického experimentu. Dokázal se ale přesto i za nelidských podmínek vzepřít. Nepochopili to zatím Estonci, nepochopil jste to ani Vy. Je to jen vaše škoda. Ale na vývoj událostí ve světě no má naprosto nulový vliv.U nás zato stále většina národa pokládá bratry Mašíny za zločince. To je důvodem k zamyšlení stejně jako výsledky voleb 1946. A ještě poznámka na závěr. Poněkud demagogicky mi podsouváte, že mé názory

by slušely důstojníkovi nebo agentovi FSB. Mohu Vás uklidnit. Můj otec velel kozácké dělostřelecké baterii v armádě generála Děnikina v Občanské válce již ve svých 17ti letech a myslím, že pro fyzickou likvidaci bolševiků udělal opravdu hodně. Za první republiky hojně publikoval a varoval před nebezpečím bolševizmu. V roce 1945 byl zatčen snaživými orgány ČSR a dlouho vězněn SMERŠem. Zachránil jej zázračnou náhodou jeho krajan, kozák, který zastával v místní pobočce SMERŠ významné postavení. Já jsem členem řídícího kruhu nejvýznamnější celosvětové emigrantské protikomunistické organizace

NTS. Za totality jsme m.j. přes Prahu přepravovali do SSSR a sovětských posádek na našem území značné objemy zakázané literatury, kterou naše organizace vydávala ve Frankfurtu a.M. ve vydavatelství Possev Verlag a dalších místech. Na podzim 1989 jsem měl namále, StB a KGB už zužovali kruh. Naštěstí se režim zhroutil dříve, takže jsem zůstal naživu. Možná právě proto umím odlišovat Rusy a komunisty, slušné lidi od poserů a jsem velice citlivý na jakoukoli demagogii.

Vím, že Vaše názory nezměním ale mlčet nedokáži.

A. N. Kelin

18. května 2007