indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

5.2. - 19.2.2007

ARCHIV

Z redakční korespondence

Členové rodiny Tugendhat si dovolili prodat plastiku, která kdysi zdobila jejich vilu. Brněnská radnice je za tu drzost chce vytrestat tím, že jim vilu nepostoupí. V čele boje za národní práva stojí senátor Zlatuška. Soukromý majetek ano, ale odsud až potud. Vila je zjevně tak trochu Tugendhatů, ale hlavně národní. A s Tugendhaty může národ, zastoupený brněnskou radnicí, jednat podle známé národní a socialistické zásady: co je tvoje, to je moje, a co je moje, do toho ti nic není. (Už slyším námitku, že s památkami je to tak všude v Evropě. I kdyby tomu tak bylo, jako že není, je to drzý zásah do soukromého vlastnictví a nemá to tak být).


Co týden dal, čtvrtek 8. únoraVážený pane Doležale,


nestojím v čele boje za národní práva, ani proti soukromému majetku, s

národem nebo socialistickými zásadami má můj postoj také houby společné.

Ověřte si, prosím, alespoň _základní_ fakta, než hodně zcestně

nálepkujete cizí názory.

Tugendhatovi odmítli využít všechny lhůty, které v uplynulé době měli

pro zádost o vydání majetku. Vím o několika lidech, kteří je k tomu

marně nabádali, viděl jsem i dokumenty, ve kterých to sami odmítali.

Poté přišla žádost o vydání na základě zákona, ve kterém se prodloužená

lhůta týká uměleckých děl dohledávaných v depozitářích galerií. V Brně

povyk pro vydání nebo darování(!) spustila ODS [když jsem před časem v

Senátu navrhoval, aby se omezení nabývání nemovitostí cizinci

nevztahovalo na memovitosti, které chce cizinci prodat/předat někdo

jiný, než stát [což omezuje práva toho někoho jiného s majetkem

disponovat, tj. jeden z atributů vlastnictví], nezvedl pro to ruku ze

senátorů za ODS ani jeden], která z předchozího působení může za právně

vadný výběr projektanta opravy (neoprávněně zvítězil ARCHATT, který je

znám např. ze stavby domu býv. náměstku MK Novákovi) i za její poměrně

nehorázné předražení. Pochybuji, že se zde dnes jedná o víc, než

zametání stop.

Zasedání zastupitelstva se zúčastnily sestry Tugendhatovy s melodramatem

o tom, jak se jim jedná o věrnou restauraci vily. Pod tímto dojmem

zastupitelstvo odhlasovalo záměr nabídnout vilu státu k následnému

převodu na Tugendhatovi, pokud na to skutečně ze zákona mají právo

(zdejší právníci se domnívají opak). Prodej sochy zcela znevěrohodnil

sehrané melodrama. (Není to tak, že by plastika pouze zdobila sochu -

byla součástí Miesova architektonického návrhu vily.) Právo sochu prodat

samozřejmě mají. Zastupitelstvo ale nemůže nemít právo za těchto

okolností předváděným dojemným scénkám nevěřit, nebrat na právně

nerelevantní žádost o vydání zřetel a nečinit nadbytečné vstřícné kroky.

Zpochybňuji samozřejmě i morální nárok na vrácení za situace, kdy jiným

restituentům bylo vydání odpíráno nebo odepřeno (v minulosti i toutéž

brněnskou ODS, která dnes tvrdí, že vila je případ speciální a nejde ho

do těchto souvislostí dávat!), například dědicové Pavla Kohna nebo

Štefana Plačka. Nepovažuji za morální nárok, jehož provedení by

postavilo do nerovného postavení jiné. (Zdůrazňuji, že předchozí větu

bych nenapsal, kdyby Tugendhatům byly v zákoných lhůtách činěny se

žádostí nebo vydáním obtíže - nic takového se nestalo.)

Přikládám pár článků k té věci, faksimilie na konci návrhu na revokaci

usnesení Zastupitelstva je z brněnské MFDnes z doby udílení čestného

občanství města Brna Ernstu Tugendhatovi v roce 2002, dopis je od Ernsta

Tugendhata z letošního roku (povšimněte si i berlínského faxu na něm v

souvislosti se zmínkou, že je na univerzitě v Brazílii, i zřejmého

rozporu s tím, co v době udílení čestného občanství tvrdil), přikládám

také reakci na Steigerwaldův komentář pro MFDnes (objevil se ovšem dříve

na webových stránkách tajemníka brněnských zastupitelů za ODS

Paulczyňského www.paulczynski.cz) níže za podpisem - poslal jsem ji do

redakce MFDnes, ale zůstala bez otištění.


--Jiří ZlatuškaVážený pane senátore,


Děkuji Vám za dopis. Bohužel jste mne o zcestnosti mých názorů příliš nepřesvědčil.

Za prvé: i kdyby byli Tugendhatovi opravdu zmeškali všechny lhůty, které měli k podání žádosti o vydání majetku, jejich morální nárok na vilu je nepopiratelný. Jakákoli slovní vyjádření, že o majetek nemají zájem, jsou irelevantní, museli by se nároku úředním aktem vzdát. To se, pokud se nemýlím, nestalo.

Za druhé: nevím, proč zmiňujete stanovisko radních ODS. Nic mi do něho není, nejsem ani členem, ani sympatizantem té strany a nenesu za chování jejich členů žádnou zodpovědnost.

Za třetí: sestry Tugendhatovy si podle mého liberálního názoru mohou se svým majetkem dělat, co chtějí. Mohou vilu třeba zbourat nebo přestavět na mormonský kostel. Vyhlašování soukromých objektů za „památky“ (ať už národní, nebo UNESCO) považuju za neoprávněný zásah do toho, co je zcela v kompetenci vlastníka. Jistě existuje jakýsi morální nárok na to, aby s vilou zacházely v rámci možností šetrně, ale ten není nijak vynutitelný, je to věc dobré vůle.

Za čtvrté: totéž platí o soše, kterou sestry Tugendhatovy nabídly do aukce. Socha, pokud vím, byla řádně v jejich vlastnictví. Mohou si s ní dělat, co je napadne.

Za páté: nezlobte se na mne, ale Váš argument o tom, že a jak je třeba restituenty stavět do rovné situace, nemohu brát vážně. Když jsme vzali u huby jiné, musíme i tyhle, jak by k tomu ti chudáci, co jsme je oholili, přišli!

A znovu zdůrazňuji: ta vila fakticky není – na rozdíl např. od vozoven pro MHD - města Brna (je to v tomto případě jen mírnější forma někdejší slavné formule „všeho pracujícího lidu“). Ta vila právem náleží lidem, kteří odsud museli kdysi utéci, protože jinak by je byli zavraždili, resp. jejich dědicům. A ten vlastnický vztah by se teď měl formalizovat.

V dalším si Vás dovoluji odkázat na mou polemiku se Steigerwaldem v tomto čísle Událostí.


S pozdravem


Bohumil Doležal

19. února 2007