indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

17.7. - 2.9.2006

ARCHIV

Úvodní poznámka k sedmému ročníku Událostí

Vážení čtenáři,

počínaje sedmým ročníkem přibyly v Událostech k maďarské příloze ještě německá, polská a česká. Zatímco maďarská příloha se(po asi dvouleté přestávce) opět doplňuje průběžně o aktuální články z Událostí, obsahuje německá a polská příloha pouze to, co jsem publikoval v německém a polském tisku, a německá příloha navíc několik mých německých přednášek a texty peticí, na jejichž přípravě a organizaci jsem se podílel. Smyslem je dát německému a polskému čtenáři jakousi základní informaci o mých názorech. Upozorňuji, že obě přílohy obsahují články, které česky nevyšly (od chvíle, kdy vydávám Události, zveřejňuji v nich česky vše, co jsem publikoval v zahraničí; předtím , tj. před prvním říjnem 2000, jsem tuto příležitost ovšem neměl). Většina mých přednášek, pronesených německy a maďarsky (ale ne všechny), vyšly česky v revui Střední Evropa. Zbývající během času dopřeložím. Jinak vycházím z předpokladu, že pokud jde o německé a polské texty, není pro českého čtenáře jazyková bariéra tak osudová jako u textů v maďarském jazyce.

Česká příloha obsahuje několik přednášek, pronesených porůznu v Maďarsku, Německu i u nás, které představují víceméně bezděky jakýsi stručný průřez mým univerzitním působením. Vznikly vesměs před říjnem 2000 – když jsem začal vydávat Události, už jsem na nic jiného než na přednášení na FSV UK a na Události neměl čas. Sem zařadím i celé Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi (což je vlastně taky zestručněná verze mých univerzitních přednášek na toto téma), které zatím najdete v „Prázdninových Událostech“.

Protože některé texty ve všech čtyřech přílohách jsou dosti obsáhlé, bude do budoucna možné stáhnout si je ve formátu PDF (tuto inovaci bych rád zavedl během příštích dvou měsíců).

Bohumil Doležal