indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

12.6. - 23.6.2006

ARCHIV

Odpověď Ondřeje Neffa

P.t. JUDr. Petr Topinka, advokát

v.z. Ing. Jiřího Paroubka


Věc: Článek PhDr. Bohumila Doležala


Vážený pane doktore,

v mailu z 16.6.2006 se na mne obracíte ve věci článku B. Doležala „Týden po volbách“, zveřejněného v Neviditelném psu 12.6.2006. Namítáte, cituji:

V článku se objevuje tvrzení, že: "Paroubek je stranický aparátčík s předlistopadovou zkušeností." A dále výrok, že: "...pat znamená, že Paroubek bude muset přinejmenším odložit své nemravné plány na pacifikaci médií."

Jde o zřejmé nedorozumění, neboť celá ta věta zní:

Paroubek je stranický aparátčík s předlistopadovou zkušeností, Topolánek regionální politik, jehož jen náhoda vynesla na nejvyšší post ve straně.

Autor srovnává profily dvou vedoucích stranických předáků a konstatuje, že Paroubek je kádrový činovník sociálně demokratické strany, což je bezesporu pravda, a že má zkušenost z předlistopadové politiky, což je taktéž pravda, jelikož byl v orgánech socialistické strany. Nicméně, pokud bude chtít pan Doležal se k věci vyjádřit anebo snad se omluvit za formulaci, která pomýlila Vašeho klienta, samozřejmě má v Neviditelném psu k tomu libovolný prostor.

Pokud jde o druhou část Vaší námitky, pak nemohu k tomu dodat nic jiného než to, že jde o názor pana Doležala na projekty stran eventuálních úprav právního rámce pro práci novinářů. Shodně s ním i já to pokládám za pokus o pacifikaci médií a taktéž shodně s ním takové pokusy pokládám za nebezpečné pro demokracii, a tudíž nemravné. A zase, bude-li pan Doležal chtít se omluvit za svoje názory, o čemž silně pochybuji, má v mém internetovém deníku pro to libovolný prostor. Já bych k tomu podotkl, že i tento Váš dopis adresovaný mně pokládám za součást páně Paroubkových pokusů o pacifikaci médií. Za šíření nepravdivých skutečností (k čemuž v tomto případě nedošlo) neseme všichni plnou odpovědnost a nevidím důvod, proč podmínky zcela jasně stanovené nějak „zpřísňovat“. Šíření názorů je zatím svobodné a kéž by nám to vydrželo. Je to ostatně i ve Vašem zájmu, pane doktore, i Vy jste občan, nejenom právní zástupce pana Paroubka.

Závěrem mi dovolte podotknout. že Neviditelný pes je politicky nezaujaté médium, politici a sympatizanti sociální demokracie zde měli vždy ničím neomezený prostor a já i pan redaktor Wagner bychom byli rádi, kdyby takových názorů zde bylo více.


S pozdravem

Ondřej Neff

šéfredaktor a vydavatel Neviditelného psa


Praha, 18.6.2006