Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

8.1.-13.1. 2001

 

LITUJEME

Česká politická reprezentace nenašla celých deset let po listopadovém převratu odvahu vyjádřit se jednoznačně k vyhnáni sudetských Němců z Československa. Jsme si vědomi zločinů, jichž se dopustil nacistický režim. Chceme-li vytvářet vyspělou, sebevědomou společnost, musíme si však umět přiznat i zodpovědnost za hříchy naší minulosti. Jsme přesvědčeni, že vyhnáni sudetských Němců byl surový a nelidský akt násilí proti skupině obyvatelstva, který nelze ničím ospravedlnit. Vinu za něj nese především tehdejší česká společnost a její političtí představitelé. Ačkoli se většina dnes žijících Čechů na tomto zločinu přímo nepodílela, cítíme za něj zodpovědnost. Nelitujeme pouze takzvaných excesů, ale vyhnáni jako takového a utrpení, které přineslo nevinným lidem. Proto se našim vyhnaným krajanům upřímně omlouváme.

INICIUJÍCÍ ORGANIZACE

Klub Emanuela Rádla
Antikomplex - Hnutí proti xenofobii
Mládež pro interkulturní porozumění

 

signatáři petice

 

PETICE - LITUJEME
osobní údaje zaslané tímto formulářem nebudou použity k jiným účelům, než k jakým byly získány. Zveřejněna budou případně pouze jména a příjmení signatářů.

Jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

 

Adresa, chcete-li:

Další kontakt, chcete-li: