Braňme přeměně ČR v policejní stát!

 

 

Pokud souhlasíte, připojte se!

(Adresy signatářů a emailové adresy nebudou zveřejněny.)