indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

29.11. 2017

Dopisy představitelům demokratických politických stran a jejich odpovědi

Paní Jana Černochová, poslankyně ODS
Vážená paní poslankyně,
 

Rád bych Vás informoval o poslední iniciativě našeho Klubu na obranu demokracie. Nyní byli ministerstvem vnitra úředně zaregistrování kandidáti pro volbu prezidenta. Rozhodli jsme se je při té příležitosti oslovit a zeptat se jich, jak hodlají postupovat v případě, že budou zvoleni. Chtějí politický vývoj, který byl u nás nastoupen v říjnových volbách, korigovat, nebo naopak potvrdit? Máme totiž dojem, že dosud jeden jako druhý mluvili spíše od věci. (Na Miloše Zemana jsme se neobrátili, protože v jeho případě považujeme tu otázku za nadbytečnou). Pod dopis hodláme sbírat další podpisy.

Posíláme Vám jeho text pro informaci. Byli bychom totiž rádi, kdyby naše politické elity byly o naší iniciativě informovány. A budeme Vám při tom vděčni za jakoukoli pomoc. Obrátili jsme se i na předsedu ODS Petra Fialu.

 

Se srdečným pozdravem
 
Bohumil Doležal,
předseda KOD
Příloha: dopis KODVážený pane Doležale,
děkuji za zaslaný dopis prezidentským kandidátům a děkuji rovněž za Vaši další aktivitu, která, věřím, pomůže k tomu, aby z prezidentské volby vzešel člověk, jemuž současné dění není lhostejné a který bude silnou protivahou koalici, jež se rýsuje v Poslanecké sněmovně. Plně se ztotožňuji s názorem, že prezidentská volba je důležitější než kdy dříve a že je momentem, který může snad alespoň zbrzdit zcela hrůzostrašný vývoj v naší zemi nastartovaný volbami sněmovními. Je povinností všech lidí, kteří to cítí stejně jako my, aby podporovali demokratické kandidáty a vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby lidé prozřeli. 

S pozdravem
Jana Černochová 
Pan Petr Gazdík, poslanec STAN
Vážený pane poslanče,
  Obracím se na Vás, protože ve STAN kromě Vás vlastně nikoho neznám. Rád bych Vás informoval o poslední iniciativě našeho Klubu na obranu demokracie. Jde o tuto věc: dnes byli Ministerstvem vnitra úředně zaregistrováni prezidentští kandidáti. Rozhodli jsme se je při té příležitosti oslovit a zeptat se jich: chcete v případě, že budete zvoleni, politický vývoj nastoupený v říjnových volbách korigovat, nebo naopak potvrdit? (Na Miloše Zemana jsme se neobrátili, protože v jeho případě považujeme tu otázku za nadbytečnou). Měli jsme totiž pocit, že všichni dosud mluvili víceméně od věci. Pod dopis, jehož text přikládáme, hodláme sbírat další podpisy.

Obracíme se na Vás, protože bychom byli rádi, kdyby naše politické elity byly o naší iniciativě informovány. Budeme Vám při tom vděčni za jakoukoli pomoc.

 

Se srdečným pozdravem

 

Bohumil Doležal,

předseda Klubu na obranu demokracie

Příloha: dopis KOD

26. 11. 2017Vážený pane Doležale,
děkuji Vám za Vaši informaci o Vašich aktivitách.

Take já cítím, že zpochybňování polistopadového vývoje dosáhlo stupně, který je podle mého názoru už daleko “přes čáru”. Od útoků proti “těm tradičním stranám” jsme se dostali ke zpochybňování členství v EU či v NATO a dokonce v souvislosti s obviněním dvou čelních představitelů ANO slyšíme námitky, že “starý systém” se brání. Z toho bychom mohli vyvodit, že smyslem je nastolit zcela nový systém. Obávám se, že by to už nemusela být liberální parlamentní demokracie.

Zkrátka myslím, že v základním pohledu se shodneme. Vyplývá to mj. i z toho, že jsme se rozhodli jako hnutí podpořit jako prezidentského kandidáta pana Jiřího Drahoše.

Vaše otázky a výzvu nevidím jako zbytečnou. Důležité je, aby tyto hlasy a názory nezapadly. My se o to budeme pokoušet na parlamentní půdě.

Ještě jednou děkuji a přeji Vám vše dobré.

Srdečně
Petr Gazdík
poslanec Poslanecké sněmovny PČR
předseda STAN
Pan
Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
 

Vážený pane předsedo,dovoluji si Vás jako představitele významné české demokratické strany informovat o dopise, jímž se nyní náš Klub na obranu demokracie obrátil na právě zaregistrované prezidentské kandidáty. Rozhodli jsme se je při té příležitosti oslovit a zeptat se jich: chcete v případě, že budete zvoleni, politický vývoj nastoupený v říjnových volbách korigovat, nebo naopak potvrdit? (Na Miloše Zemana jsme se neobrátili, protože v jeho případě považujeme tu otázku za nadbytečnou). Pod dopis, jehož text přikládáme, hodláme sbírat další podpisy.

Obracíme se na Vás, protože bychom byli rádi, kdyby naše politické elity, a tedy taky KDU-ČSL, byly o naší iniciativě informovány. S šířením informací to dnes není valné, jsme vděčni za každou pomoc.  

Se srdečným pozdravem
  Bohumil Doležal,

28. 11. 2017

Vážený pane předsedo,
děkuji za email a dopis v příloze. Jak již informovala média v polovině listopadu, lidovci podpořili kandidaturu prof. Jiřího Drahoše. Věříme, že právě tento kandidát bude zárukou pokračování demokratického vývoje našeho státu, a to jak v domácím, tak zahraničním kontextu.

Pěkný den

Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
Vratislav Kulhánek

1. Prosince 2017

 

Dobrý den,
 jménem pana Kulhánka posílám odpověď na Váš dopis.
 Se srdečným pozdravem
 Vladimír Šulc

 

„Vážené dámy a pánové, velmi si cením Vaší aktivity a seriózní snahy aktivně se zapojit do debaty o našem současném politickém směřování. Jaký dopad na vývoj budou mít říjnové volby, bude patrné až z praktických činů a kroků politiků, kterým voliči dali důvěru. Souhlasím, že řečeno a zpochybněno bylo ledacos. Nechci nyní hodnotit, co bylo pouze součástí politické rétoriky a její kultivovanosti a co bylo myšleno vážně. S mnohými výroky se bytostně neztotožňuji, protože nejsem přítelem laciných odsudků kvůli momentálnímu zisku politických bodů. Stejně daleko mám však k předjímání jakýchkoliv fatalistických závěrů o budoucnosti, který ještě nebyla napsána. Mohu všem zaručit, že budu vždy hlasitě volat politiky k jejich základní povinnosti, kterou je nezklamat voliče a používat dočasně svěřenou moc výhradně v jejich zájmu se zřetelem na budoucnost. Nikoliv tu, která pro ně samotné končí se zánikem mandátu, ale tu, v níž budeme žít my, naše děti a jejich potomci. V těchto oblastech vám mohu zaručit, že tato starost je mou hlavní prioritou a nikdy z ní neslevím.“
Miroslav Kalousek, předseda TOP09

 

Vážený pane předsedo, dnes byli Ministerstvem vnitra úředně zaregistrováni prezidentští kandidáti. Náš Klub na obranu demokracie se rozhodl je při té  příležitosti oslovit a  zeptat se jich: chcete  v případě, že budete zvoleni,  politický vývoj nastoupený v říjnových volbách korigovat, nebo naopak potvrdit? (Na Miloše Zemana jsme se neobrátili, protože v jeho případě považujeme tu otázku za nadbytečnou). Měli jsme totiž pocit, že všichni dosud mluvili víceméně od věci.  Pod dopis, jehož text přikládáme, hodláme sbírat další podpisy.

Obracíme se na Vás, protože bychom byli rádi, kdyby naše politické elity byly o naší iniciativě informovány. Budeme Vám při tom vděčni za jakoukoli pomoc.

 

Srdečně Vás zdraví 
Bohumil Doležal, 
předseda Klubu na obranu demokracie 
(odesláno mailem 24. listopadu 2017 )


8. prosince 2017

Vážený pane Doležale,
děkuji Vám, že jste všem politickým stranám rozeslal tento dotaz. V případě TOP 09 jsme přesvědčeni, že odpovědí jsou naše dlouhodobé kroky a činy. Nikoliv pouze verbální ujišťování.

V úctě
Miroslav Kalousek