indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.5. - 15.5. 2016

Braňme demokracii v České republice!

Po listopadu 1989 byly položeny základy demokratického uspořádání naší dnešní společnosti: vznikly či byly obnoveny demokratické politické strany. Byly vytvořeny základy právního řádu, uzákoněny základní občanská práva a svobody. A naše země se opět stala součástí západního společenství demokratických zemí.

Polistopadové politické uspořádání mělo řadu vážných chyb. Bylo však otevřené změnám k lepšímu, reformovatelné.

V  letech 2012-14 byly otřeseny a poškozeny samotné jeho základy. Česká veřejnost ztratila důvěru v demokratické politické strany. Velké naděje na sebe soustředily politické útvary jako ANO a lidé jako Miloš Zeman a Andrej Babiš. Demokracie (vláda lidu) prohrává ve střetnutí s autokracií (samovládou), oligarchií (vládou bohatých prominentů) a buranokracií (vládou dolních deseti tisíc).

V minulosti u nás platilo, že politika je nesmiřitelný zápas mezi silami dobra a silami zla, mezi pravicí a levicí, mezi kapitalismem a socialismem. Politika je ovšem v první řadě nikdy nekončící společné úsilí o vyrovnání zájmů ve společnosti v duchu spravedlnosti. České demokratické strany zanedbaly to, že vědomí a průběžná formulace společných zájmů, „zájmů vlasti“, jsou stejně důležité jako rozdílnost programů a praktické politiky. Je třeba to za pochodu dohnat.

V těchto třech letech nás čekají troje volby: do krajských samospráv, do Poslanecké sněmovny ČR, a nakonec prezidentské volby. Jejich výsledky předznamenají osud naší země na léta dopředu.

KOD nemá ctižádost být politickou stranou. Náš společný problém je však politický problém a náš úkol je politický úkol. Je to úkol pro demokraty zleva i zprava. Chtěli bychom v rámci svých sil a možností apelovat na demokratické politické strany, především na ČSSD, KDU-ČSL, ODS a TOP09, aby se snažily dostát politické odpovědnosti za osud České republiky, kterou na sebe dobrovolně vzaly, a hledaly a nacházely společnou řeč v obhajobě české demokracie a pomoci jim v plnění tohoto úkolu tam, kam nás život postavil, na místní, okresní, krajské, a když to bude nutné, i celostátní úrovni.Bohumil Doležal, předseda Klubu na obranu demokracie


Praha, 19. května 2016

Praha, 19. května 2016